Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (United Sports Brands Europe BVBA, Hagelberg 29, 2250 Olen – België, webshop@unitedspb.eu, Telefoon: + 32 14 85 47 85) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

In het uitzonderlijke geval dat je een defect product, gelieve ons te contacteren via het contactformulier of door ons een mail te sturen naar webshop@mcdavid.eu. We vragen hierbij om een foto mee te sturen als bewijs van het defect, zodra we dit hebben bevestigd sturen we meteen een vervangproduct.

Als je voor welke reden dan ook niet tevreden bent met je aankoop, gelieve ons te contacteren via het contactformulier. Je hebt 30 dagen de tijd om je product gratis te retourneren.

Let wel dat gedeeltelijke terugbetaling mogelijk is bij producten die aantoonbaar gebruikt zijn, afhankelijk van de schade. Indien een product nog in originele staat is zal volledige terugbetaling van toepassing zijn.

Afhankelijk van hoeveel aanvragen we binnen krijgen, kan het tot 5 werkdagen duren voordat je je gratis terugzend label ontvangt. Indien je na 5 werkdagen nog steeds geen antwoord hebt ontvangen, gelieve ons te bellen op het nummer 0032 14 85 47 85.

Een terugbetaling of omruiling wordt binnen 5 dagen na ontvangst van de retour behandeld. Als je binnen 10 dagen na het terugzenden van het artikel nog steeds geen informatie hebt ontvangen, gelieve ons te bellen zodat we de huidige status meteen kunnen toelichten.

We zijn telefonisch beschikbaar tijdens volgende kantooruren:

Maandag – Donderdag
9:00 – 17:00 CET +1
Vrijdag
9:00 – 15:00 CET +1

Je kan ook een mail sturen naar webshop@mcdavid.eu of ons contacteren via het contactformulier.

Een product retourneren is gratis zolang je een gratis terugzendlabel van ons gebruikt. Je kan deze aanvragen door het terugzend formulier in te vullen.

Ja, maar het is mogelijk dat we een foto vragen om er zeker van te zijn dat het product nog in goede staat is. Als het product duidelijk gebruikt is, sturen we deze terug naar jou in plaats van een terugbetaling. Dit gebeurt enkel in de meest uitzonderlijke gevallen.

In het geval je per ongeluk een verkeerde maat/kleur/artikel hebt besteld, of je wenst om de aankoop te annuleren, gelieve ons zo snel mogelijk te bellen op volgend nummer: 0032 14 85 47 85

Openingsuren:
Maandag – Donderdag
9:00 – 17:00 CET +1

Vrijdag
9:00 – 15:00 CET +1